Dezinfekce ozonem

Dezinfekce. Asi nikdy jsme to slovo neslýchali tak často jako v uplynulém roce. Ačkoliv v potravinářských provozech byla dezinfekce a zvýšená hygiena samozřejmostí vždy, v souvislosti s ochranou před koronavirem se do povědomí dostala řada možností, které jsou efektivní a nyní i velmi snadno dostupné. Jako maximálně účinný a zároveň šetrný způsob dezinfekce prostor, povrchů i přístrojů se ukázalo použití generátoru ozonu. Ozon je jako prostředek pro čištění prostor od patogenních organismů využíván už více než 20 let. Nejsou známy žádné viry ani bakterie, které by dezinfekci ozonem odolaly. V InterGastu to dobře víme a proto jsme vždy připraveni tasit ozonizér a zatočit s viry, bakteriemi, roztoči a další neviditelnou havětí.

Jakým způsobem dezinfekce probíhá a jak dlouho budou vaše prostory mimo provoz? 

Před samotnou ozonizací je vždy nutné uklidit hrubé nečistoty v prostoru, zaslepit průduchy klimatizace a případně i utěsnit dezinfikovanou místnost tak, aby se plyn nedostal do dalších prostor. Potom technik nastaví generátor ozonu, zapne ho a místnost a opustí. Vdechování ozonu je totiž zdraví nebezpečné. Jakmile je dezinfekce dokončena, technik si vyzvedne přístroj, prostor důkladně vyvětrá a uvede do původního stavu. Výhodou je krátký poločas rozpadu ozonu, díky tomu je jeho odvětrání poměrně rychlou záležitostí. V InterGastu používáme k ozonizaci současně dva přístroje, aby byl celý proces rychlejší a maximálně efektivní. Doba přípravy i samotné ozonizace je odvozena od velikosti prostoru i náročnosti přípravy. Například v prostoru o velikosti 300m² bez nutnosti těsnění a zaslepování jsme celý proces dezinfekce včetně odvětrání zvládli za 7 hodin. Po dokončení ozonizace obdržíte samolepky s pečetí “Bezpečný a čistý prostor” - jednu pro zápis data ozonizace a další pro vylepení do dezinfikovaného prostoru. Vaši klienti a zákazníci se jistě budou cítit lépe s vědomím, že dbáte o jejich bezpečí.

Jaké jsou výhody dezinfekce ozonem proti jiným možnostem?

Dalšími možnostmi dezinfekce prostor je použití chemie nebo UV záření. Z hlediska účinnosti, pracnosti i ekologie je však ozonizace nejlepší volbou. Je  zcela přírodní a ekologická. V boji proti bakteriím je ozon až 50x silnější a až 3000x rychlejší než chlorové přípravky. Příjemným benefitem při použití ozonu je i svěží vůně, kterou po sobě zanechává. Oxiduje s látkami, které způsobují zápach a tím je účinně eliminuje. Ozon je skvělým prostředkem nejen pro dezinfekci celých místností, naši technici rádi přijedou vydezinfikovat i vaše lednice, mrazáky, chladící boxy, šokery nebo jakékoliv další kuchyňské přístroje.

 

 

Reference:

"Děkujeme společnosti InterGast a.s. za provedení ozonizace prostor mateřské školy po zjištění výskytu onemocnění COVID-19 u několika zaměstnanců. I když byla v MŠ tato situace zjištěna na Silvestra, následující den byl státní svátek a navazoval víkend, vedení společnosti InterGast a.s. na naší žádost o pomoc reagovalo okamžitě i ve dnech volna a již v pondělí nám pomohli situaci řešit. Ochota, rychlost a pečlivost jsou přednosti, pro které můžeme spolupráci s InterGast a.s. jen doporučit."

Za Mateřskou školu Mukařov Věra Doležalová, zástupce ředitele.