Naše služby a produkty

Vzdělávání zaměstnanců - profesní rozvoj dovedností

Reg. č.: CZ.03.01.03/00/23_047/0002660

Realizace: od 1.5.2024 do 30.4.2026

Cíl projektu: Zvýšení úrovně profesních kompetencí zaměstnanců INTERGAST a.s. Projekt je zaměřen zejména na interpersonální dovednosti zaměstnanců, které pomáhají v jednání a komunikaci všech členů týmu s cílem dosáhnout společně určených cílů.

EU-Dotace